Saldutiškio seniūnijoje 2023 m. aktyviai projektinę veiklą vykdė trys nevyriausybinės organizacijos (kaimo bendruomenės):

2023 m. Saldutiškio bendruomenė įgyvendino 4 projektus:

utenasocmin logo

1. Projektas „Saldutiškio bendruomenės pagalba gerinant neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų gyvenimo kokybę“ (tęstinis nuo 2018 m.). Projektas finansuotas iš Socialinės apsaugos plėtojimo programos ( 10.1.1.15. priemonės) „Bendruomeninės veiklos stiprinimas“ . Projekto vertė - 9200,00 Eur. Socialinė pagalba nuo 2023 metų pradžios buvo suteikta 11 asmenų, projekte dirbo 2 bendruomenės nariai ir 2 savanoriai.

2. Projektas „Saldutiškio miestelio kraštiečių šventė“, lėšos skirtos įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos plėtros programą Nr. 08.1.2.05. Projekto vertė - 1000,00 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo finansuota Saldutiškio miestelio šventė.

3. Projektas „Papildomo finansavimo reikmė atsiskaitymui už paslaugas“, pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos Nr. 04 Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano priemonę Nr. 04.1.1.08 „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas“. Projekto vertė - 3539,00 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo finansuota dalis bendruomenės patalpų išlaikymo bei draudimo išlaidų.

4. Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti, įgyvendintas projektas „Saldutiškio vaikų dienos centras“. Šiam projektui įgyvendinti skirta 19 100,00 Eur valstybės biudžeto lėšų ir 8 130,00 Eur. Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Skaityti daugiau: Saldutiškio seniūnijos bendruomenių veiklos 2023 m.

Baigiantis 2021 metams norime pasidžiaugti  Kirdeikių krašto bendruomenės sėkmingai įgyvendintais projektais:

utenaUtenos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos plėtros Nevyriausybinių organizacijų organizacijų finansavimo projektas „Kirdeikiuose susitikti gera“, kuriam buvo skirta  500,00 Eur. Lėšos  buvo panaudotos Joninių šventei surengti.

Pagal Utenos rajono. savivaldybės Kaimo plėtros programos Nr.04 Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano priemonę finansuotas Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymo projektas „Bendruomeninės organizacijos veikla, užtikrinanti bendruomenės veiklos stiprinimą ir galimybių plėtojimą“. Šiam projektui buvo skirta 36,00 Eur suma  bendruomenės sąskaitos banko paslaugoms padengti.

socmin logoLR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės biudžeto lėšomis pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektas „Kirdeikių krašto bendruomenės narių edukacinė išvyka, skatinanti kultūrinį švietėjišką išprusimą“. Šiam projektui įgyvendinti buvo skirta 1 114,95 Eur.

2021 metų rugsėjo mėn. buvo suorganizuota švyka po Trakų rajoną Kirdeikių  bendruomenės nariams ir svečiams - Saldutiškio bendruomenės nariams. Šioje išvykoje aplankėme Angelų kalvą, esančią Būdos kaime, Trakų seniūnijoje. Trakų Senojoje kibininėje vyko edukacinis užsiėmimas - kibinų gaminimas. Taip pat aplankėme Trakų salos  pilį. Įdomią ekskursiją po Aukštadvarį surengė Aukštadvario regioninio parko direkcija. Aplankėme Velnio duobę, esančią netoli Aukštadvario.

Šalia Saldutiškio kultūros namų, netoli sporto aikštelės įrengta nauja treniruoklių aikštelė, kurioje - stalas žaidimams ir keturi lauko treniruokliai. Sporto erdvė įrengta pagal 2021 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektą „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“.
Bendruomenės projektą remia

NMANacionalinė mokėjimo agentūra, utenaUtenos rajono savivaldybės administracija

Utenos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“, kartu su projekto partneriu – Utenos rajono socialinių paslaugų centru, pradeda teikti asmeninio asistento paslaugą.
Kviečiame Utenos rajono savivaldybės neįgaliuosius pasinaudoti šia nemokama paslauga.
Paslauga teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657 patvirtintu Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu.
Paslaugą gali gauti asmenys nuo 16 metų ir ne vyresni nei šiuo metu galiojantis pensinis amžius, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Skaityti daugiau: Į pagalbą žmonėms su negalia – asmeninis asistentas

Pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" Kirdeikių krašto bendruomenė iš Utenos rajono savivaldybės gavo finansavimą pagal projektą „Viešųjų erdvių atnaujinimas“. Projekto lėšomis bendruomenė įsigijo  lauko treniruoklį, kuris pastatytas prie Kirdeikių laisvalaikio ir pramogų salės. Saldutiškio bendruomenė surengė kelionę į Pakruojo dvarą pagal projektą „Pažintinė kelionė į Pakruojo dvarą".

image002Utenos rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono Saldutiškio miestelyje". Projekto kodas VP3-1.2-VRM-01-R-91-046, pagal VP3-1.2-VRM-01-R priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas".

Projekto įgyvendinimo metu įvykdytos veiklos: sutvarkytos ir išasfaltuotos Miško ir Stoties gatvių atkarpos su įvažiavimais, įrengti šaligatviai ir apšvietimas Stoties g., Liepų g. ir Miško g., trys automobilių stovėjimo aikštelės, įrengtas jų apšvietimas. Taip pat įrengtos 2 universalios lauko sporto aikštelės (krepšiniui-lauko tenisui ir tinkliniui) su aptvėrimu, priėjimo takais, suoliukais, šiukšliadėžėmis, kompleksinė vaikų žaidimo aikštelė, rekreacinė zona šalia kultūros centro su lauko scena, sutvarkyta rekreacinės zonos prieigos ir želdiniai, įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės, viešasisimage010 tualetas.
 Saldutiškio miestelio gyventojai ir svečiai turi galimybę naudotis modernia aktyvaus poilsio ir sporto infrastruktūra, įrengta zona socialiniams ir sportiniams bendruomenės sambūriams organizuoti. Sukurta viešoji infrastruktūra yra pritaikyta neįgaliesiems - pastatyti suoliukai poilsiui, įrengti įvažiavimai, nuvažiavimai įrengiant šaligatvius, gatvių atkarpas, takus, sporto aikšteles.
Projekto "Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono Saldutiškio miestelyje" biudžeto suma 2,13 mln. Lt, iš kurių 1,97 mln. Lt., Europos Sąjungos ir LR valstybės biudžeto lėšos, 160 tūkst. Lt., Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto užsakovas Utenos rajono savivaldybė, vykdytojas UAB „Aukštaitijos traktas", subrangovai UAB „Ligaja" ir UAB „Baltik sport".

Joomla templates by a4joomla