Pieno kokybę lemia bakterijų ir somatinių ląstelių skaičius piene. Jeigu apskaičiuotas pieno bendro bakterijų skaičiaus vidurkis yra didesnis nei 100 tūkst. KSV/ml. ir jeigu per 3 mėnesius po tyrimų ne mažesniu kaip pieno supirkimo taiyklėse nurodytu periodiškumu (ne rečiau kaip du kartus per mėnesį laikotarpiais: nuo 1 iki 15 d. ir nuo 16 iki 31 d.) pienas neatitinka reikalavimų, jo priėmimas nutraukiamas. Jeigu apskaičiuotas pieno bendro somatinių ląstelių skaičiaus geometrinis vidurkis yra didesnis nei 400 tūkst. /ml. ir jeigu per 3 mėnesius po tyrimų ne mažesniu kaip pieno supirkimo taiyklėse nurodytu periodiškumu (ne rečiau kaip tris kartus per mėnesį laikotarpiais: nuo 1 iki 15 d. ir nuo 16 iki 31 d.) pienas neatitinka reikalavimų, jo priėmimas nutraukiamas. Piene nustačius inhibitorines medžiagas jo supirkimas nutraukiamas ne vėliau kaip kitą dieną.

Nuo 2018 m. vasario 1 d. įsigaliojo Pieno supirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. B1-143 ,,Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. B1-401 „Dėl Pieno supirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas dėl pieno supirkimo atnaujinimo.
Pieno gamintojas, norintis, kad jo tiekiamo pieno supirkimas būtų atnaujintas, privalo išsiaiškinti pieno užteršimo priežastis ir jas pašalinti (jeigu pieno gamintojui neaiškios pieno užteršimo priežastys, jis turi kreiptis į jo pieno ūkį aptarnaujantį privatų veterinarijos gydytoją), tada kreiptis į pieno supirkėją dėl pieno mėginių ištyrimo. Kai gaunami Pieno supirkimo taisyklių reikalavimus atitinkantys pieno tyrimų rezultatai, gamintojas turi raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai prašymą dėl pieno supirkimo atnaujinimo. Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 3 darbo dienas po pieno gamintojo kreipimosi patikrina pieno ūkį ir priima sprendimą dėl pieno supirkimo atnaujinimo. Gamintojas, parduodantis pieną tiesiogiai iš ūkio, kuriam pieno pirkimas nutrauktas dėl inhibitorinių medžiagų nustatymo, gavęs patenkinamus pieno tyrimo rezultatus, pateikia prašymą raštu pieno supirkėjui .
Primename, kad pieno ūkyje turi būti pildomas laisvos formos registras (žurnalas), kuriame nurodomas sunaikinto netinkamo maistui ar pašarui pieno kiekis, būdas ir data. Šis registras pildomas nedelsiant po pieno sunaikinimo ir saugomas vienus metus po paskutinio įrašo.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 PIENO IR (ARBA) PIENO PRODUKTŲ PARDAVIMO TIESIOGIAI VARTOTI REIKALAVIMAI VETERINARINIAM REGISTRAVIMUI

Pieno gamintojas (toliau - subjektas), parduodantis pieną ir (arba) pieno produktus tiesiogiai vartoti, privalo būti registruotas.
Subjektus registruoja teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - teritorinės VMVT).
Subjektas, norėdamas būti įregistruotas, turi pateikti teritorinei VMVT laisvos formos prašymą dėl registravimo.
Teritorinė VMVT per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos patikrina subjekto atitikimą nustatytiems reikalavimams.
Subjektas turi parengti ir patikrinimo metu pateikti įvertinimui:

  • patalpų ir įrenginių išdėstymo planą;
  • pieno produktų gamybos aprašymą, nurodant per dieną gaminamų produktų kiekius bei darbuotojų skaičių;
  • geros higienos praktikos laikymosi subjekte aprašymą;
  • temperatūros kontrolės aprašymą.

Pieno gamintojai įregistruojami neterminuotam laikotarpiui.
Už subjekto registravimą valstybės rinkliava neimama.

Joomla templates by a4joomla